Hur vet jag att alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften i år?

I navigationen till vänster hittar du en rapport som heter "Ej fakturerade medlemmar" under Rapportering -> Ekonomiska rapporter. Välj den och ange för vilket år du vill ha listan, t.ex. 2020. Skapa rapporten genom att antingen trycka på knappen PDF eller Excel i övre fliken.

Rapport för medlemsavgifter som inte är fakturerade

Du kan välja i vilket format du vill ha listan, alternativen är PDF i liggande eller stående format och sedan Excel-lista. Ifall du väljer PDF kommer du att få listan i en ny flik i webbläsaren. Kolumnen Typ berättar ifall medlemsavgiften inte är fakturerad eller krediterad.

Observera att ifall föreningen har medlemmar som är befriade från medlemsavgiften, t ex hedersmedlemmar (lagd till 0 euro), så kommer alla dessa att visas i listan som ofakturerade.

Feedback