Anonymisering av medlem eller kund

För att stöda den enskilda personens rätt att bli glömd kan man välja att anonymisera personuppgifterna i fall då medlemmen eller kunden inte går att radera på grund av fakturor.

I fortsättningen går det fortfarande att radera i helhet eller inaktivera en medlem / arkivera en kund. Läs gärna mer i artikeln: Hur skriver jag ut eller tar bort en medlem?

Föreningens behov av statistik och historia avgör hur man vill utnyttja inaktivering eller anonymisering. Genom att inaktivera hålls alla uppgifter sparade men genom anonymiseringen raderas alla fält som kan räknas till personuppgifter och grupperingar, endast fakturor och ekonomiska transaktioner återstår för att hålla kvar underlaget för bokföringen.

Anonymisera en medlem

Gå till sidan Medlemmar och leta fram rätt medlem som skall anonymiseras (kan vara en aktiv eller inaktiv medlem).

Välj medlemmen så att raden blir blå (aktiv) och klicka på Ta bort-knappen i menyn. Ifall inga fakturor eller ekonomiska transaktioner finns från tidigare kommer medlemmen att raderas i sin helhet.

Om medlemmen har fakturor eller ekonomiska transaktioner kommer Membra fråga bekräftelse över anonymisering. Ifall medlemmen är hushållsansvarig eller är registrerad som ägare för båtar måste dessa åtgärdas före anonymiseringen kan fortsätta.

Följande åtgärder sker genom anonymiseringen:

 • Medlemmens alla uppgifter raderas (förutom inskrivningsdatumet) och namnet ändras till "Medlem raderad"
 • Medlemmens fält för "Senast ändrad" uppdateras med användarens uppgifter samt tidsstämpel
 • Medlemmens utmärkelser raderas
 • Medlemmens sektionsdeltaganden raderas
 • Medlemmens taggar raderas
 • Medlemmens aktivitetsdeltaganden raderas
 • Alla utskicksloggar raderas
 • Bokningar i Hamnplatsmodulen raderas
 • Bokningar i Resursmodulen raderas
 • Avslutade båtägarskap raderas
 • Korrespondens inklusive bilagor raderas
 • Fakturors alla kontaktuppgifter raderas och fakturamottagaren samt fakturaradens text ändras till "Mottagare raderad"
 • Redovisningsjournalens rader ändras till "Verifikatet anonymiserat"
 • Mottagarmeddelanden raderas
 • Medlemmens referensbetalningars betalarnamn raderas
 • Försäljningsrader får texten "Medlem raderad"
 • Transaktionerna får texten "Medlem raderad"

Observera att anonymiseringen inte går att ångra och uppgifterna inte att återställa.

Anonymisera en kund

Gå till sidan Kunder och leta fram rätt kund som skall anonymiseras (kan vara en aktiv eller arkiverad kund).

Välj kunden så att raden blir blå (aktiv) och klicka på Ta bort-knappen i menyn. Ifall inga fakturor eller ekonomiska transaktioner finns från tidigare kommer kunden att raderas i sin helhet.

Om kunden har fakturor eller ekonomiska transaktioner kommer Membra fråga bekräftelse över anonymisering.

Följande åtgärder sker genom anonymiseringen:

 • Kundens alla uppgifter raderas och namnet ändras till "Kund raderad"
 • Kundens fält för "Senast ändrad" uppdateras med användarens uppgifter samt tidsstämpel
 • Kundens taggar raderas
 • Bokningar i Hamnplatsmodulen raderas
 • Bokningar i Resursmodulen raderas
 • Korrespondens inklusive bilagor raderas
 • Fakturors alla kontaktuppgifter raderas och fakturamottagaren samt fakturaradens text ändras till "Mottagare raderad"
 • Redovisningsjournalens rader ändras till "Verifikatet anonymiserat"
 • Mottagarmeddelanden raderas
 • Kundens referensbetalningars betalarnamn raderas
 • Försäljningsrader får texten "Kund raderad"
 • Transaktionerna får texten "Kund raderad"

Observera att anonymiseringen inte går att ångra och uppgifterna inte att återställa.

Feedback