Användarhantering

Användarhantering

Det finns en omfattande hantering av användare i Membra och en förening kan ha ett obegränsat antal användare.

Föreningen sköter själv administrationen av användare och om en användare tappar sitt lösenord kan den själv skaffa ett nytt utan att behöva kontakta föreningen.

Användarrättigheter

En användare kan ha en av följande rättigheter:

  • Administratör, har rätt att lägga till och redigera användare och deras rättigheter
  • Användare, har rätt att använda alla funktioner i Membra.
  • Gäst, kan se och söka all information men kan inte ändra något.
  • Besiktningsman, kan endast jobba med besiktningar av båtar. Denna rättighet är endast intressant för båtklubbar.

En administratör har en extra vy som bara adminstratör kan se i huvudmenyn till vänster, denna vy är Användare.

Alternativet för Administration i huvudmenyn

Lägg till användare

All hantering av användare sker i vyn Användare.

För att lägga till en användare väljer du alternativet Lägg till uppe i övre fliken.
Lägg till användareEn ny ruta visas, med följande fält:

  • Namn, användarens namn som kommer att synas i diverse rapporter och händelseloggar
  • E-post, användarens e-post som kommer att användas under inloggning. Till denna e-post skickas också meddelandet om att användaren fått inloggningsuppgifter till föreningens Membramiljö.
  • Roll, användarens roll i Membra. Se ovan för hur de fyra rollerna skiljer sig från varandra.
  • Språk, språket i Membra för användaren. Detta språkval påverkar inget externt (t.ex. språk på fakturor)

Observera att e-postadressen du ger kommer att bli den nya användarens inloggningslösen och kan inte bytas i framtiden utan att radera användarkontot.

När detta är klart skickas ett e-postmeddelande till den nya användaren, där den ombeds att aktivera sitt konto genom att klicka på en länk. Via denna länk kommer den nya användaren också att kunna skriva in sitt nya lösenord, som används i inloggningen.

Observera att aktiveringslänken i e-postmeddelandet inte skall användas flera gånger, utan inloggningen till Membra sker via www.membra.fi.

Om en person har bytt e-postadress och vill ha den nya adressen som inloggning till Membra rekommenderas att skapa en ny användare till denna adress och sedan radera den gamla användaren.

Profilinställningar

Varje användare har möjlighet att göra olika inställningar för sin egen profil. Profilinställningarna hittas uppe i högra hörnet, då man är inloggad i Membra.

I profilinställningarna kan man ändra sitt namn, det språk man vill använda Membra på, och om man har tillgång till flera olika föreningar i Membra kan man välja vilken som skall öppnas då man loggar in.

Glömt lösenord

Vid inloggningen finns det en länk som heter Glömt ditt lösenord?. Klicka på den och ange e-postadressen som du loggar in med. Ett meddelande kommer då att skickas till den adressen. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet så byts lösenordet ut i Membra.

Byte av lösenord

Klicka på ditt namn uppe till höger och välj Byt lösenord. Fyll i det gamla lösenordet och det nya lösenordet två gånger i respektive fält. Observera att det nya lösenordet bör vara minst åtta tecken långt och gärna innehålla blandade tecken för ökad säkerhet. Läs också denna artikel om hur du kommer på ett säkert lösenord.

Dialog för att byta lösenord.

Feedback