Bakgrundsjobb och meddelanden

Membra startar ett bakgrundsjobb då en funktion som kan ta fler än några sekunder skall göras. Detta för att användaren skall vara fri att göra andra saker i Membra under tiden. Användaren meddelas om vad som kommer att hända med följande dialog:

Ett bakgrundsjobb startar

Då jobbet är klart dyker det först upp en liten notis på skärmen:

Ett bakgrundsjobb är klart

Själva meddelandet försvinner inte förrän man öppnar det, men man kan spara meddelandet ifall man vill genom att välja bort "Ta bort meddelandet så att det inte visas igen"-kruxet. I själva meddelandet berättas ifall bakgrundsjobbet lyckades eller inte och vad slutresultatet var. Ifall man valt att skriva ut många fakturor till PDF så kommer man åt PDF-filen från "Rapport"-knappen. Har man importerat medlemmar får man även en rapport över eventuella fel i importfilen via samma knapp.

Meddelande om bakgrundsjobbet som är klart

Feedback