Båtkortet

Då man väljer Ändra eller dubbelklickar på en båt i sökresultatet öppnas båtkortet i ett nytt fönster. I detta båtkort kan man ändra på båtens information.
Båtkortet är uppdelat i olika flikar, för att underlätta administrationen.

Grunduppgifter

På den första fliken hittas de viktigaste grunduppgifterna om båten.

Båtkortet, fliken Allmänt
 • Certifikatnummer
  Detta är ett unikt nummer för varje båt, på samma sätt som varje medlem har ett medlemsnummer.
 • Namn
  Båtens namn
 • Typ
  Dessa alternativ går att själv definiera i navigationen under Båtar - Underhåll. Typer och kan användas till för att skilja på segelbåtar, motorbåtar, jollar o.s.v. Detta är ett obligatoriskt fält.
 • I klubbregistret
  Med detta fält går det att skilja på vilka båtar som inte officiellt är med i klubbens båtregister, t.ex. föreningens egna båtar eller andra utomstående båtar
 • Förbund
  Dessa alternativ går att själv definiera i navigationen under Båtar - Underhåll - Förbund och kan användas till att markera vilket förbund båten skall höra till. Ett bra sätt att markera de utländska båtarna.
 • Id hos förbundet
  Detta id är det unika id, som förbundets system (i de flesta fall SBF:s "Suuli") gett båten. Detta fält behöver man inte ändra på.
 • Märke/modell
  Genom att fylla i en ny modell i detta fält sparas det i listan och kommer att föreslås nästa gång då en användare börja fylla i samma modell. Listan går att modifiera under Båtar - Inställningar - Märke/modell.
 • Avgiftsklass
  Dessa alternativ går att själv definiera i navigationen under Båtar - Inställningar - Avgiftsklasser och kan användas till att dela upp båtarna i olika grupper inför fakturering.
 • Segelnummer
  Ifall det är fråga om en segelbåt, fyll i segelnummer
 • Registernummer
  Båtens registernummer
 • Varv
  Genom att fylla i ett nytt varv i detta fält sparas det i listan och kommer att föreslås nästa gång då en användare börja fylla i samma varv. Listan går att modifiera under Båtar - Inställningar - Varv.
 • Konstruktör
  Genom fylla i en ny konstruktör i detta fält sparas det i listan och kommer att föreslås nästa gång då en användare börja fylla i samma konstruktör. Listan går att modifiera under Båtar - Inställningar - Konstruktörer.
 • Avtalsnummer
  Båtens avtalsnummer
 • Tillverkad
  Fyll i årtalet då båten är tillverkad eller sjösatt.
 • Inskriven
  Datumet då båten har skrivits in i klubbens register.
 • Utskriven
  Fyll i ett datum här då båten skrivs ut. Då en båt har ett utskrivningsdatum syns den inte längre i det normala sökresultatet, utan man måste söka genom Avancerad sök eller rapportgeneratorn för att hitta båtkortet.

Tekniskt

Båtens tekniska egenskaper fylls i på denna flik.

Båtkortet, fliken Tekniskt
 • Längd
  Obligatoriskt fält, ange i meter
 • Bredd
  Ange i meter
 • Djup
  Ange i meter
 • Vikt
  Ange i ton
 • Septiktank
  Ja eller nej
 • Vinterlängd
  Detta fält kan fyllas i ifall båten använder sig av ett fast tält under vinterförvaringen och måtten skall tas i beaktande vid faktureringen
 • Vinterbredd
  Detta fält kan fyllas i ifall båten använder sig av ett fast tält under vinterförvaringen och måtten skall tas i beaktande vid faktureringen
 • Vinterhöjd
  Detta fält kan fyllas i ifall båten använder sig av ett fast tält under vinterförvaringen och måtten skall tas i beaktande vid faktureringen
 • Tillverkningsnr
  Båtens tillverkningsnummer
 • Byggmaterial
  Dessa alternativ går att själv definiera i navigationen under Båtar - Underhåll - Material
 • Färg
  Båtens färg
 • Masthöjd
  Ifall båten har en mast, ange i meter
 • Segelyta
  Ifall båten har segel, ange i kvadratmeter
 • Motor
  Motoruppgifter
 • Motoreffekt
  Effekt, fritt val ifall anges i kilowatt eller hästkrafter
 • Motorns tillverkningsnr

Besiktning

Besiktningsfliken används till för att registrera besiktningsuppgifter samt ifall båten är upplagd under en viss period.

Båtkortet, fliken Besiktning
 • Besiktningsklass
  Dessa alternativ går att själv definiera i navigationen under Båtar - Underhåll - Besiktningsklasser. Genom att hålla kursorn ovanför alternativet kan man se en beskrivning över klassen.
 • Årsbesiktning
  Fyll i årtal för årsbesiktningen
 • Grundbesiktning
  Fyll i årtal för grundbesiktningen
 • Upplagd
  Detta fält markerar ifall en båt är upplagd, hur länge båten är upplagd kan anges med datumfälten under
 • Från datum
  Detta fält anger datumet då båten har lagts upp på land
 • Till datum
  Detta fält anger datumet då båten tagits i bruk igen

Anmärkning

Anmärkningsfältet är en möjlighet att lägga till en längre kommentar om båten. Fältet kan användas fritt efter tycke.

Båtkortet, fliken Anmärkining

Taggar

Här kan man se alla taggar som båten är med i. Det går att lägga till en ny tagg eller ta bort en gammal tagg för båten från menyn på båtkortet. Underhållet för taggar görs i navigationen från Båtar - Taggar. Läs gärna mera i artikeln Taggar för båtar

Båtkortet, fliken Taggar

Ägare

Under Ägare fliken man se alla ägare som båten har och har haft. Ifall det finns flera än en ägare för en båt måste man definiera en av dem som fakturamottagare, detta så att man vet till vem fakturor gällande båten skall skickas. Man definierar fakturamottagaren genom att klicka på ägaren och sedan välja Fakturamottagare från menyn.

Ett båtägarskap kan ha olika startdatum än båtens inskrivningsdatum.

Ett ägarskap går att avsluta eller ta bort. Tar man bort ägaren helt och hållet kommer det inte att finnas några spår kvar över det i Membra. Genom att avsluta ett ägarskap kan man i efterhand se historia på vilka båtar varit ägda av vem. Skillnaden är att ifall båten byter ägare inom föreningen kan man se en historia över ägarna som är avregistrerade. Om man vill hålla kvar en båt som utskriven i registret måste det finnas åtminstone ett avslutat ägarskap eftersom en båt inte kan sparas utan att ange en ägare.

På samma sätt som ägarna är synliga på båtkortet kan man se båtarna som medlemmen är registrerad för på medlemskortet. Det finns en snabbknapp för att hoppa mellan medlems och båtkortet i menyn på respektive flik.

Båtkortet, fliken Ägare

Varje båt måste ha minst en ägare, det kan dock vara ett avslutat ägarskap.


Feedback