Båtregister

Båtregistret i Membra är en tilläggsmodul där en förening kan administrera båtar som medlemmarna äger. Ett flexibelt underhåll är inbyggt, vilket möjliggör att varje förening får alla de uppgifter sparade, som de behöver. En båt kan ha en eller flera ägare från medlemsregistret.

Båtar

Båtar vyn

Själva båtvyn når man från navigationen genom att klicka på Båtar. Upplägget är väldigt likt medlemsregistret med rutor för förhandsgranskning på höger sida, sökfält och sökresultat mitt på sidan samt menyn med knappar uppe i den övre fliken.

Lägg till en ny båt

För att lägga till en ny båt i Membra väljer man Lägg till från menyn i övre fliken. Ett tomt båtkort öppnas, och det är bara att fylla i de fält som är relevanta.

Obligatoriska fält som behövs för att båten ska sparas är:

 • Typ
 • Längd
 • Ägare

Se artikel Båtkortet för noggrannare information på de olika flikarna.

Sökning av båtar

För att underhållet av båtarna ska ske så enkelt som möjligt finns det flera olika sätt att söka båtar på i Membra. Med den enkla sök-metoden kan man snabbt leta fram en viss båt eller en viss grupp av båtar. Den avancerade sök-metoden underlättar ifall man vill leta fram t.ex. utskrivna båtar. För att få fram grundligare listor rekommenderas Rapportgeneratorn som hittas i navigationen under Rapporter.

Båtregistrets sökmetod

Enkla sök-metoden

Enkel sök är det snabbaste sättet att hitta båtar. Det sökord som man skriver in i sökrutan används som bas och söker mot båtarnas certifikatnummer, namn, aktiva ägare och märke eller modell. Ifall man söker utan att ge ett sökord listas alla båtar i registret. I resultatet syns inte båtar som är utskrivna.

Avancerade sök-metoden

Då man behöver söka mer utförligt eller vill ha fram en viss grupp av båtar är Avancerad sökvy rätt ställe att utgå ifrån. Sökresultatet går att filtrera med hjälp av följande sökfält:

 • Båtnamn
 • Certifikatnummer
 • Ägare
 • Segelnummer
 • Registernummer
 • Utskriven (ja eller nej)
 • I klubbregistret (ja eller nej)

Exportera sökresultatet

I övre fliken hittar man knappen Excel. Denna funktion exporterar sökresultatet till ett Exceldokument.

Följande kolumner kommer med i exporten:

 • Certifikatnummer
 • Namn
 • Märke/modell
 • Längd
 • Bredd
 • Båttyp

Rapportgeneratorn

Då mera komplexa sökningar än Enkel eller Avancerad sök behövs, kan man använda sig av Rapportgeneratorn. Från Rapportgeneratorn går det inte direkt att öppna upp en båts båtkort.

Feedback