Betalningar

Rutinen för att registrera inkommande betalningar i Membra skiljer på sig beroende på om man registrerar för hand (vyn manuella betalningar) eller läser in dem från en fil (via vyn referensbetalningar).

Man använder referensbetalningsvyn då:

  • Betalningarna har inkommit på en faktura
  • Rätt referensnummer har använts

Man använder vyn manuella betalningar då:

  • Referensnumret som använts är fel
  • Inget referensnummer har använts
  • Betalningssättet är något annat än via banken (t.ex. kontant)

Det finns en vy för respektive typ av betalning, läs gärna mer om Manuella betalningar eller Referensbetalningar.

Inbetalningar utan fordran kan du registrera på medlem/kund i Fakturering -> Enskild betalning.

Feedback