E-fakturafiler

I vyn E-fakturafiler kan du läsa in retursvarsfiler från banken samt se information om fakturorna du skapat som e-fakturor.

Genom funktionen Läs retursvar uppe i den övre fliken kan du läsa in en fil med retursvar från banken, för att lättare tolka dess innehåll.

E-fakturafiler

Genom att välja en rad i listan och klicka på Visa innehåll, öppnas en dialog där du närmare ser innehållet i filen. Du öppnar samma dialog även genom att dubbelklicka raden.

I dialogen kan du även välja att se fakturadetaljer eller öppna medlemskortet eller kundkortet för medlemmen/ kunden i fråga.

E-fakturor

För e-fakturor visas fakturanummer, namn på medlem/kund samt fakturabeloppet.

Retursvar

För retursvarsfiler visas fakturanummer, felkod, felmeddelande och det för originalfakturan unika id:t.


Feedback