Föreningsuppgifter

Grunduppgifterna för en förening hittas under Inställningar och Föreningsuppgifter. Här kan man se och underhålla grundläggande information om föreningen, t.ex. namn, logotyp, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Dessa används på bland annat fakturor och rapporter. Här finns även rutinen för att byta period (sker en gång om året) samt viss statistik om föreningen.

För att uppdatera föreningens uppgifter välj knappen Ändra uppgifter uppe i övre fliken. Följande fönster öppnas.

Ändra föreningsuppgifter
 • Namn: skrivs ut på fakturor och rapporter
 • Adress: skrivs ut på fakturor
 • Kontakt: skrivs ut på fakturor, kan vara en kontaktpersons namn eller titel
 • Telefon: skrivs ut på fakturor
 • E-post: skrivs ut på fakturor
 • Hemsida: skrivs ut på fakturor
 • Grundat: årtalet som föreningen är grundad
 • Organisationsnr: skrivs ut på fakturor
 • FO-nummer: skrivs ut på fakturor
 • Betalningsvillkor: antal dagar som programmet automatiskt föreslår förfallodatum till
 • E-postavsändare: i detta fält skall den e-postadress antecknas som medlemmarna kan svara till. Membra använder mailing@membra.fi som avsändaradress för e-postutskick men som svarsadress används den e-postadress föreningen sparat som E-postavsändare. Membra använder denna adress till både vanlig e-postutskick och e-postfakturor
 • Uppdatera medlemsavgifter enligt ålder vid periodsbyte: ifall föreningen har medlemsavgifter som baseras på ålder skall denna inställning väljas
 • Referensnr.prefix: ifall alla referensnummer skall börja på en viss nummerserie skall den antecknas här
 • Varningsbelopp: koppas till fältet Saldo på medlemssidan, anger hur stor skulden skall vara innan fältet blir rött. Med 0 blir all skuld automatiskt rött.
 • E-fakturaadress: Föreningens e-fakturaadress måste anges här ifall e-fakturor skickas från Membra
 • Förmedlarkod: E-fakturaadressen måste kompletteras med förmedlarkod
 • Faktureringsgrund (e-faktura): Denna kod genereras automatiskt av Membra ifall man skapar fakturerarmeddelandet i Membra. Om man däremot skapat fakturerarmeddelandet på annat sätt skall koden "Reason for invoicing" anges här

Feedback