Jag vill göra en faktura med en rabatt, går detta?

Då en enskild försäljning görs för en medlem eller kund kan man lägga antalet som negativt för en produktrad, då räknas den produktradens summa som minus.

Exempel: en försäljning görs för Kalle Anka, där det läggs till två rader. Den första är en annonsavgift på 400 euro och den andra är en produktrad med samma produkt men antalet läggs som -1 och summan på 50 euro. Rabattradens beskrivning kan väl ändras till "Rabatt", eller annan förklaring.

Försäljningsrad som rabatt då antalet är negativt

Slutsumman på fakturan kommer då att bli 350 euro och från fakturans produktrader ser man tydligt att Kalle har fått en rabatt på 50 euro.

En försäljning med en rabattrad inkluderadEn faktura med rabattrad

Feedback