Granskning av personuppgifter

Funktionen för granskning av personuppgifter går ut på att man till varje medlem som har en e-postadress, kan skicka ett meddelande som innehåller en unik länk till en webbsida där denna medlems personuppgifter visas. Från sidan kan medlemmen se följande uppgifter om sig själv:

Webbsidan för granskning av personuppgifter

Alla dessa uppgifter kan medlemmen själv korrigera vid behov, men ifall allt är korrekt behövs det endast godkännas.

Länken som skickas till medlemmen är i kraft i 2 veckor från utskicksdatumet, efter det är sidan inte längre tillgänglig. Sidan stängs också efter att medlemmen har skickat in sitt svar. Uppgifter som medlemmar skickar in uppdateras automatiskt och genast i Membra.

Utskick

Utskicket av granskningar gör man på sidan Medlemmar. Det går att söka fram endast en liten grupp eller en enskild medlem för att skicka till, eller sedan kan man skicka till samtliga medlemmar. Knappen Granskning finns uppe till höger i den övre fliken och tar de medlemmar som finns i sökresultatet till mottagare.

Granskning av personuppgifter

Den öppnar följande ruta:

Skicka e-post med granskningslänk

Från denna ruta kan man se hur många och vilka medlemmar som kommer att få utskicket, samt hur många av dem är svensk- respektive finskspråkiga. Ifall man vill skicka till alla aktiva medlemmar, väljer man för alternativet Skicka till samtliga medlemmar.

I Meddelandefältet skriver man både en rubrik och innehåll för meddelandet för alla språk som det finns mottagare för. Membra lägger till en automatisk text efter meddelandet som innehåller medlemmens unika länk till webbsidan.

Då alla texter är korrekta återstår endast att klicka på Skicka för att skicka iväg granskningsmeddelanden.

Resultat

Efter att utskicket är gjort kan man se resultaten från vyn Utskick -> Granskningar:

Granskningar av personuppgifter som är skickade

Från denna lista kan man se när utskicket är gjort, hur många mottagare det fanns, hur många procent av meddelanden är öppnade, godkända eller ändrade samt vilken användare som gjort utskicket. Det är bra att komma ihåg att länken medlemmen får endast är i kraft 2 veckor efter utskicksdatum.

Tryck på knappen Visa i övre fliken för att få mera information om utskicket. Följande ruta öppnas:Mottagarna för granskningsmeddelandet och resultat

Här ser man vad som skickats, till vilka mottagare, och med vilket resultat. Under rubriken Statistik kan man se en sammanställning över resultatet av utskicket:

Statistik över resultatet av granskningsutskicket

För de medlemmar som har gjort en korrigering och skickat in det till Membra kan man även från medlemskortet se när det är gjort från Senast ändrad-uppgifterna. Medlemmens e-postadress sparas som Ändrad av-information.

Feedback