Hur hanterar jag medlemsansökningar?

Då medlemsansökningar kommer in lönar det sig att fylla in dem i Membra genast, trots att de kanske godkänns vid ett senare styrelsemöte. Lägg status som Ansökt för dessa personer så kommer de att finnas sparade som icke-medlemmar.

Då beslutet från styrelsemötet kommer hanterar du ansökningarna enklast genom att på sidan Medlemmar klicka på ”Visa alla”-knappen som finns uppe i övre fliekn under rubriken Ansökningar. Nu får du en lista i sökresultatet över alla medlemmar med status Ansökt. Välj en person åt gången (klicka en gång på personens namn så att raden blir mörkblå i sökresultatet) och använd knapparna ”Godkänn ansökan” eller ”Kasta ansökan” som finns uppe i övre fliken. Membra kommer då endera att ändra personens status till Aktiv eller radera medlemskortet för gott.

Visa alla ansökningar och godkänn eller kasta sedan dem enskilt

Självklart går det också bra att öppna medlemskortet och själv ändra status från Ansökt till Aktiv.

Feedback