Hur korrigerar eller raderar jag en betalning?

Ifall en betalning har registrerats fel går det korrigera den genom att ta bort betalningen och sedan registrera en ny korrekt.

Betalningar kan tas bort från medlemmens eller kundens Händelser-kort. Sök fram rätt medlem eller kund och klicka på Händelser uppe i övre fliken.

Händelserutan för en medlem

Välj den betalningsrad som skall korrigeras och klicka på Ta bort-knappen. OBS, det lönar sig att anteckna betalningssätt, datum och summa eftersom då betalningen är borttagen så går det inte längre att få tillbaka den.

För att sedan registrera den nya korrekta betalningen går man endera via Referensbetalningar eller Manuella betalningar. Oftast är det enklast att registrera betalningen som en manuell betalning.

Feedback