Hur skriver jag ut eller tar bort en medlem?

I Membra kan man välja mellan att radera en medlem och då försvinner all information om medlemmen för evigt eller att ändra status till inaktiv/avliden. Det sistnämnda resulterar i att medlemmen skrivs ut från föreningen, men uppgifterna sparas i bakgrunden för framtida statistik eller ifall medlemmen vill gå med i föreningen igen någon dag. En inaktiv/avliden medlem kan inte vara med i listor, faktureras, ändras på eller vara med i utskick.

Ta bort en medlem

En medlem kan man radera eller ta bort i sin helhet så länge den inte har fått en faktura eller försäljning. Man gör det genom att söka efter medlemmen i fråga på Medlemmar-sidan, sedan välja den i listan och klicka på Ta bort-knappen uppe i övre fliken.

Ta bort en medlem

Om medlemmen har sparad ekonomisk aktivitet i Membra kommer medlemmens information att anonymiseras före medlemmen raderas. Detta betyder att ekonomiska rapporter kommer att visa korrekt fast medlemmen har borttagits, men själva informationen om vem som har betalat och blivit fakturerad anonymiseras.

För att ta bort medlemmar som har saldo, måste man först nollställa saldot. Dessa två artiklar berättar hur man gör i dessa fall:
Kreditera en faktura
Hur korrigerar eller raderar jag en betalning?

Ändra en medlem till inaktiv eller avliden

Då en medlem har någon status annat än Aktiv kommer den personen inte längre att officiellt vara medlem i föreningen. Endast aktiva medlemmar kan faktureras, ändras, vara med i utskick eller räknas med till Membras årsavgift (som baserar sig på antalet aktiva medlemmar i föreningen).

För att byta status för en medlem gör man först en sökning på sidan Medlemmar. Välj den medlem i listan och klicka på Ändra eller dubbelklicka på medlemmens namn för att öppna medlemskortet. Här ändrar man fältet status från Aktiv till Inaktiv (beroende på fallet). Dagens datum sparas som ändringsdatum och med det kan man i efterhand göra sökningar på tidigare medlemmar och när de skrivits ut från föreningen.

Medlemskortets första flik med grunduppgifter om medlem och medlemsskap

Det går också att använda fältet Kommentar för att spara en notering om utskrivningen, detta måste först sparas då medlemmen ännu är aktiv och sedan kan man byta status. För en inaktiv/avliden medlem kan man inte längre spara ändringar.

Membra granskar följande kopplingar innan en inaktivering godkänns: öppna fakturor, öppna medlemsavgifter på hushållsansvarigs faktura, aktiva båtägarskap, aktiva resursbokningar eller aktiva hamnplatsbokningar.

Hur se vilka medlemmar är inaktiva eller avlidna?

Läs gärna mer i artikeln: Hur hittar jag inaktiva eller avlidna medlemmar?.

Feedback