Inställningar

Det finns ett antal olika inställningar som behöver göras för att Membra skall veta vad som skall göras och fungera så som det förväntas.

Flera av dessa görs av Consilia när en förening tar Membra i bruk. De flesta av dessa kan ni ändra i ett senare skede. Det finns även några inställningar som ni kan behöva göra, speciellt innan det skapas händelser som har med pengar att göra.

Inställningarna finns samlade i undermenyn Inställningar och listas nedan med en kort förklaring.

Observera att vissa inställningar kanske inte visas. Detta beror då på att motsvarande funktion inte är aktiverad för er förening.

 • Medlemsavgifter
  I denna vy underhålls de avgifter som medlemmar betalar för att vara medlem i föreningen. Det går att registrera ett godtyckligt antal avgifter. I Membra kan en medlems avgift styras av åldern, så att man automatiskt flyttas till från t.ex. ungdom till vuxen när man uppnår en viss ålder. Läs mera i artikeln Medlemsavgifter.
 • Föreningsuppgifter
  I denna vy underhålls grundläggande information om föreningen, t.ex. namn, logotyp, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Dessa används på utskrifter m.m. Här finns även rutinen för att byta period (sker en gång om året) samt viss statistik om föreningen. Mera information hittas i artiklarna Periodbyte, Föreningsuppgifter och Föreningens logotyp.
 • Bankkonton
  I denna vy administreras information om de bankkonton som används i Membra. Bankkontona används bland annat på utskrifterna av fakturor och för att styra registrerade betalningar till rätt redovisningskonto. Läs mera om Bankkonton.
 • Postnummer
  I denna vy administreras information om de postnummer som ska sparas i Membra. Dessa kan användas på de ställen man matar in postnummer, ort samt ibland kommun. Läs mera om Postnummer.
 • Redovisning
  För att Membra skall kunna generera korrekta underlag för bokföring behöver vissa redovisningskonton registreras. De flesta av dessa finns i denna dialog (se närmare i artikeln om Redovisning). Övriga finns i inställningarna för momssatser, bankkonton samt i underhållet av produkter. Det går inte att ändra ett redovisningskonto efter att det har använts.
 • Momskoder
  I denna vy administreras de momssatser som används i Membra. Föreningar som inte är momspliktiga behöver inte ändra grundinställningarna. Läs mera i artikeln Momssatser.
 • Träningsavgifter
  I denna vy underhålls de träningsavgifter som används i Membra. Träningsavgifter används av vissa föreningar för att ta ut säsongsavgifter för träning. Läs mera om Träningsavgifter.
 • Titlar
  I denna vy administreras de yrkestitlar som används i Membra. Dessa kan exempelvis användas vid utskrift av medlemsregister i årsböcker. Läs mera i artikeln Titlar.

Feedback