Kontoändringar

Kontoändringar rapporten är en bra rapport för att exportera redovisningsinformation från Membra. Det går att välja en viss tidsperiod och sedan filtrera enligt önskemål. Ifall föreningen använder sig av en utomstående bokföringsbyrå är denna rapport bra för att skicka över information.

Fliken för rapporten Kontoändringar.

Det går att filtrera enligt redovisningskoder, där det går att fylla i valfritt fält och endast få ut de transaktioner som har gjorts i samband med den koden. T.ex. ifall alla produkter som har med deltagaravgifter och göra börjar med 2020 så kan man fylla i detta i filtret och få ut en rapport på detta.

Visa detaljer-kruxet ändrar rapporten så att även alla transaktioner visas, ifall det inte är valt kommer Membra endast att skriva ut ett sammandrag på summor.

Det går att exportera rapporten i PDF eller Excel.

Feedback