Kreditera en faktura

Eftersom en faktura inte går att radera så är kreditering av en faktura samma som att nollställa den. Det går endast att kreditera fakturor en och en.

Ifall det i misstag har skapats oskäligt många felaktiga fakturor kan ni ta kontakt med Membras Support och få hjälp med att radera dem (OBS! I dessa fall är det viktigt att inte skapa nya fakturor förrän de gamla fakturorna har blivit raderade av Membras Support)

I Membra finns det några olika alternativa sätt att kreditera en faktura på.

  • 1. På sidan Medlemmar, sök fram den medlem vars faktura skall krediteras. Välj Händelser i den övre fliken och välj den faktura som skall krediteras och klicka på knappen Kreditera.
  • 2. På sidan Fakturor, sök fram den faktura som skall krediteras. Välj den faktura som skall krediteras och klicka på "Kreditera"-knappen uppe i övre fliken.

Krediteringen

Från föregående två sätt kommer man till Krediteringsrutan:

Kreditera en faktura

Välj de rader som skall krediteras (kan vara en delkreditering eller alla rader ifall hela fakturan skall krediteras) och fyll i en orsak till krediteringen i textfältet längst ner.

Från knappen Kreditera krediteras de rader som valdes. Från kolumnen Status ser man om krediteringen lyckades eller inte för varje fakturarad. Aktiv = öppen fakturarad.

Själva fakturans status kan vara:

  • Aktiv = obetald/öppen
  • Stängd = betald
  • Krediterad

Det går att skriva ut en kreditfaktura till PDF genom att välja någon av fakturaraderna och klicka på knappen Skriv ut kreditfaktura.

Då krediteringen är klar kan man stänga fönstret.

Det går att i efterhand skriva ut kreditfakturor genom att söka sig fram till samma faktura som redan blivit krediterad, och trycka på kreditera knappen i övre fliken. Då kommer man fram till samma vy, var man kan skriva ut kreditfakturan.

Feedback