Kundregistret

I Membra finns ett separat kundregister där man kan bl.a. fakturera köpare som inte är medlemmar. Det går också att utnyttja kundregistret till att hålla reda på kontaktuppgifter för samarbetspartners. En kund kan vara ett företag, en organisation eller en fysisk person.

Begränsningar

Eftersom kundregistret är separat från medlems- och båtregistret, går det inte att ha blandade grupper genom taggar eller aktiviteter. Det går dock att ha egna taggar för kunder och på så sätt gruppera kunder. Läs mer i artikeln Taggar för kunder.

En kund kan inte vara båtägare i båtregistret. De kan dock hyra hamnplatser.

Kunder

I Kunder vyn finns en meny uppe i övre fliken, under den ett sökfält och resten av utrymmet uppfylls av resultatlistan. Det går att söka på namn, kontaktperson och adress.

I menyn finns likadana knappar som t.ex. för medlemmar. Lägg till, Försäljning, Händelser, Korrespondens, Fakturera, Ändra och Ta bort fungerar precis likadant som för medlemmar.

Kundregistret

I Försäljning går det att göra en kontant-, kupong-, bankkort- eller kreditkortförsäljning samt fakturor. I Händelser kan alla transaktioner och fakturor för kunden ses, samt saldot för tillfället.

Korrespondens kan vara bra att utnyttja till att spara olika avtal och kontrakt som bilagor, eller annars bara dokumentera vilka överenskommelser har gjorts med kunden.
Till skillnad från medlemmar finns det inget status-fält för kunder, d.v.s. det går endast att ha dem som aktiva kunder eller ta bort dem helt och hållet.

Lägg till kund

Börja med att klicka på Lägg till i menyn. Ett tomt kundkort öppnas.

Fyll i alla uppgifter som finns tillgängliga i fliken Kund. I fliken Taggar går det bra att tagga kunden samtidigt. Ifall en ny tagg behövs skapas skall detta göras i Taggar vyn, som hittas i huvudmenyn under Kunder - Taggar.

Kundkortet
  • Namn: Namnet på kunden, kan vara företagets namn eller namnet på en fysisk person
  • FO-nummer: Organisationens FO-nummer
  • Kontakt: Ifall ett företag eller organisation har någon viss person som föreningen är i kontakt med kan detta fyllas i här
  • Adress
  • Land
  • E-post: E-postadressen till kunden
  • Telefon: Telefonnumret till kunden
  • Språk: Alternativen Svenska, Finska och Engelska, dessa kommer även att bestämma språket på kundens fakturor
  • Kommentar: Kommentarfältet är fritt att använda till diverse kommentarer som hör ihop med kunden

I fliken Fakturering kan man spara e-fakturauppgifter för kunden.

Från Rapportgeneratorn kan man göra rapporter för både kunder och kundtaggar.

Feedback