Medlemsavgifter

För varje enskild avgift kan man bestämma om den skall påverkas av medlemmens ålder eller inte. Om avgiften sätts som åldersbestämd kommer medlemmen vid periodbytet automatiskt flyttas till en annan medlemsavgift om medlemmen uppnår åldern inom den nya perioden. I samband med periodbytet visas en lista på de medlemmar som kommer att flyttas till en annan medlemsavgift.

Om föreningen exempelvis har hedersmedlemmar skall deras avgift inte påverkas av medlemmens ålder. Även detta hanteras då man kan säga att en viss medlemsavgift skall vara undantagen från den åldersbaserade hanteringen av medlemsavgifterna.

Medlemsavgifterna hanteras under menypunkten Inställningar. Här kan man lägga till, ändra på eller ta bort medlemsavgifter samt se listor över vilka medlemmar som har en viss avgift. Härifrån går det även att kontakta gruppen av medlemmar eller skriva ut listan som en Excel.

Lägga till en medlemsavgift

Klicka på Lägg till-knappen uppe i blåa menyn och följande fönster öppnas.

Lägg till ny medlemsavgift

När man lägger till en avgift finns följande fält som kan anges:

 • Namn
  Detta är det namn som man använder i det vardagliga arbetet, t.ex. Medlem, Junior eller Hedersmedlem.
 • Beskrivning
  Detta är en valfri beskrivning som enbart finns i underhållet av medlemsavgifter.
 • Produkt
  Varje medlemsavgift är kopplad till en produkt så att bokföringstransaktioner kan skapas mot rätt redovisningskonton.
 • Pris
  Detta är det pris som medlemmen kommer att få på sin faktura.
 • Ålder
  Detta är den ålder då medlemmen skall flyttas upp till denna avgift. Om det inte handlar om en åldersbaserad avgift kan fältet lämnas tomt. Se exemplet nedan för mer information.
 • Åldersbaserad avgift
  Markera kryssrutan om det är en åldersbaserad avgift.
 • Standard
  Välj en av medlemsavgifterna som skall förslås som standard då en ny medlem läggs till. Rekommendationen är att här välja den vanligaste avgiften bland nya medlemmar.

Exempel på användning av åldersbaserade avgifter

I en förening finns olika avgifter för juniorer, ungdomar och vuxna. Man är junior tills man fyller 16, sedan ungdom tills man fyller 21 och därefter är man vuxen. Därtill har föreningen hedersmedlemmar.

Vyn med Medlemsavgifter i Membra ser då ut på följande sätt.

Lista på föreningens medlemsavgifter

OBS! För att det automatiska bytet av medlemsavgifter ska kunna ske måste en inställning under föreningens uppgifter göras. Gå till Inställningar -> Föreningsuppgifter och välj Ändra uppgifter. Bekräfta att fältet Uppdatera medlemsavgifter enligt ålder vid periodbyter är valt.

Grunduppgifter om föreningen

Feedback