Medlemskortet

För att ändra uppgifter för en medlem måste du öppna medlemskortet. Då du väljer Ändra eller dubbelklickar på en medlem öppnas medlemskortet i ett nytt fönster.

Medlemskortet är uppdelat i olika flikar, beroende på vilka egenskaper föreningen har aktiverat.

Grunduppgifter

I denna flik kommer all grundinformation om medlemmen och medlemskapet.

Medlemskortets första flik med grunduppgifter om medlem och medlemsskap
 • Kön/organisation
  Alternativ Man, Kvinna eller Organisation
 • Efternamn
 • Förnamn
 • Namn
  Aktiveras ifall det är fråga om en organisation
 • Födelsedatum
  Välj från kalendern så blir datumet i rätt format. Skall vara dd.mm.åååå
 • Org.nr.
  Aktiveras ifall det är fråga om en organisation
 • C/O
 • Gatuadress
 • Postnummer
  Skriv in postnummer så föreslås Postort
 • Postort
  Föreslås automatiskt ifall det finns sparat i systemet från tidigare. Detta underlättar rättstavning och gör att adresserna är mera enhetliga. Postnumren går att läggas till eller redigeras i menyn Inställningar / Postnummer.
 • Land
  Länderna är fördefinierade i Membra och sparade på engelska. Börja skriva landets namn t.ex. SWEDEN och Membra föreslår alternativ att välja från.
 • E-post
  Denna e-postadress används som bas för e-post utskick som görs inom Membra. Ifall medlemmen vill ha e-post till flera adresser, separera dem med semikolon (;)
 • Vill ha fakturor via e-post
  Kryssa för om det ska vara möjligt att skicka fakturor till medlemmen via e-post
 • Telefon
  Fyll i mobiltelefonnumret eller annat telefonnummer. Ifall det är ett mobilnummer, bocka för nästa ruta så ändras formatet automatiskt till det korrekta.
 • Mobilnummer
  Bocka för rutan ifall det registrerade numret är ett mobiltelefonnummer, numret ändras automatiskt till rätt format. Detta kan möjliggöra SMS-utskick till medlemmen.
 • Språk
  Alternativ: svenska, finska, engelska. Avgör på vilket språk fakturor och utskick skickas ut till medlemmen.
 • Medlemsnr
  Membra föreslår automatiskt nästa lediga medlemsnummer, men det går lika bra att fylla i något eget. Två medlemmer får inte ha samma medlemsnummer, Membra gör denna kontroll då man sparar medlemskortet.
 • Hushållsansvarig
  Ifall medlemmens alla fakturor skall gå till någon annan medlem, t.ex. förälder eller make/maka skall mottagarens medlemsnummer fyllas i här. Det går lika bra att skriva in medlemmens namn eller en del av namnet och trycka på enter så görs en sökning och rätt medlem kan lätt väljas från sökresultatet.
  Med hjälp av detta fält går det att få t.ex. alla i en familj på en och samma faktura. Det går dock inte att kedjekoppla hushållsansvariga, d.v.s. ifall en medlem har en hushållsmedlem så går det inte att lägga en hushållsansvarig på den medlemmen.
 • Anslutningsdatum
  Dagen då personen blir medlem i föreningen. Väljs från kalendern så blir formatet rätt. Skall vara dd.mm.åååå
 • Anslutningsavgift
  Ifall den nya medlemmen skall faktureras för en anslutningsavgift, fyll i summan i fältet och den kommer automatiskt att läggas till vid nästa medlemsfaktura. Anslutningsavgiften faktureras endast en gång.
 • Medlemsavgift
  Välj vilken medlemsavgift medlemmen skall höra till, den som är sparad som standard föreslås här till först. Avgifterna går att ändra på under Inställningar - Medlemsavgifter.
 • Status
  Alternativ Aktiv, Ansökt, Avliden eller Inaktiv. Endast aktiva medlemmar kan faktureras, uppdateras eller kontaktas via Membra. De övriga hålls kvar och kan nås genom avancerad sök eller rapportgeneratorn.
 • Kommentar
  Fritt textfält för diverse kommentarer, såsom ytterligare telefonnummer eller annan relevant information
 • E-post för inloggning
  Valbart fält vart man kan lägga till e-postadressen som används för att autentisera inloggning till föreningens egna portal.
 • Inloggning aktiv
  Detta fält är kopplat till fältet "E-post för inloggning". Föreningar som har sina egna portaler kan använda information från Membra för att autentisera en inloggning av en medlem i föreningens egna portal. Om inloggning aktiv inte är ikryssat, kommer medlemmen inte att kunna logga in till föreningens egna portal.

Fakturering

Ifall en utomstående fakturamottagare skall användas är detta stället som faktureringsinformationen ges. Observera att ifall fakturamottagare aktiveras kommer alla fakturor som skapas för medlemmen att styras till fakturamottagaren. Det går inte att ha både en hushållsansvarig och en fakturamottagare, ifall detta scenario händer kommer fakturamottagaren att ignoreras och den hushållsansvarige att faktureras.

Om medlemmen vill ha fakturorna som e-fakturor antecknar man e-fakturaadressen i fälten till höger. Alla fakturor som skapas efter att adressen är sparad går att skicka som e-fakturor från Membra.

Medlemskortets andra flik, faktureringsuppgifter
 • Fakturamottagare
  Lägg ett krux för här ifall en fakturamottagare skall användas. Observera att en fullständig adress måste anges för att fakturorna skall bli rätt.
 • Namn
  Fakturamottagarens namn
 • Adress
  Första raden är C/O och andra gatuadressen
 • Postadress
  Samma funktionalitet som i medlemsuppgifterna finns här. Skriv in postnumret och Membra föreslår postorten ifall den är sparad från tidigare
 • Land
  Länderna är fördefinierade i Membra och sparade på engelska. Börja skriva landets namn t.ex. SWEDEN och Membra föreslår alternativ att välja från.
 • E-post
  Ifall fakturamottagaren har meddelat att fakturorna skall skickas per e-post, fyll i rätt adress och välj nästa fält "Vill ha fakturor via e-post"
 • E-fakturaadress
  Medlemmens e-fakturaadress ifall fakturorna skickas som e-faktura. Detta förutsätter dock att föreningen har avtal med sin bank om sändning av e-fakturor.
 • BIC
  Bankens BIC, måste anges för att kunna skicka e-faktura
 • Typ
  Antingen e-faktura för konsument eller e-faktura för företag. Detta måste ställas in korrekt, eftersom e-fakturafilerna som skickas iväg inte är identiska för konsumenter och företag.

Övrigt

Fliken Övrigt är var fälten kan variera beroende på föreningens egenskaper i Membra.

Medlemskortets tredje flik, övriga fält
 • Historik över medlemsavgifter
  En överblick på tidigare medlemsavgifter som medlemmen haft.
 • Titel
  Tilläggsfält för titelregister. Börja skriva på titeln och Membra föreslår titlar som tidigare matats in och ifall ingen från tidigare passar är det bara att skriva in den nya i fältet. Titlar går att lägga till, redigera och radera i menyn Medlemmar - Titlar.
 • Betalar träningsavgift
  Tilläggsfält som visas ifall föreningen använder Träningsmodulen.
 • Ständig
  Tilläggsfält, fyll i årtal då medlemmen skall uppnå ständigt medlemskap. Detta är endast ett fält för att hålla reda på när medlemmen skall byta medlemsavgift, själva bytet av medlemsavgift måste ske manuellt vid årsskiftet. Med hjälp av en rapportsökning går det lätt att få fram vilka medlemmar som skall bli ständiga medlemmar inkommande år. (Filter: Ständig = 2012)
 • Nationalitet
  Här kan antecknas ifall medlemmen är av någon annan nationalitet.
 • Webbadress
  Här kan antecknas möjlig webbadress.
 • Styrelsepost / tjänst
  Här kan man lägga in möjlig styrelsepost och roll.
 • Företag
  Här kan antecknas möjlig företag.
 • Medlem i förbund
  Här kan antecknas medlemskap i förbund.
 • Målsman
  Här kan antecknas information på målsman.
 • Tidigare efternamn
  Här kan antecknas tidigare efternamn. Tidigare efternamn visas i medlemsvyns sökresultat.

Aktiviteter

Här visas alla aktiviteter som medlemmen är med i. Det går att radera eller lägga till en aktivitet från menyn på medlemskortet. För att sköta underhållet av alla aktiviteter, gå i huvudmenyn till Medlemmar - Aktiviteter.

Medlemskortets fjärde flik, alla aktiviteter medlemmen har deltagit i

Sektioner

Här visas alla sektioner som medlemmen är med i eller har varit med i. Det går att radera, avsluta eller lägga till ett sektionsmedlemskap från menyn på medlemskortet. För att underhålla alla sektioner gå i huvudmenyn till Medlemmar - Sektioner.

Medlemskortets femte flik, alla sektioner medlemmen är och har varit med i
 • Aktiv
  Fältet visar ifall medlemskapet är aktivt eller avslutat
 • Start
  Datum då medlemmen gått med i sektionen
 • Slut
  Datum då medlemmen har slutat vara med i eller skall sluta vara med i sektionen.
 • Sektion
  Sektionens namn
 • Roll
  Medlemmens roll i sektionen

Utmärkelser

Här kan man se alla utmärkelser medlemmen mottagit. Det går att radera eller lägga till en ny utmärkelse för medlemmen i menyn på medlemskortet. Varje utmärkelse har sitt eget årtal samt möjligheten att ge en kommentar för utmärkelsen, som t.ex. motivering varför medlemmen fått den.

Medlemskortets sjätte flik, alla utmärkelser medlemmen har fått
 • Årtal
  Det årtal då utmärkelsen har delats ut till medlemmen
 • Utmärkelse
  Namnet på utmärkelsen
 • Kommentar
  En kommentar kan ges för varje utmärkelse som medlemmen fått, t.ex. en motivering eller förklaring varför utmärkelsen har getts.

Taggar

Här kan man se alla taggar som medlemmen är med i. Det går att lägga till en ny tagg eller ta bort en gammal tagg för medlemmen från menyn på medlemskortet.

Medlemskortets sjunde flik, alla taggar medlemmen är med i
 • Namn
  Namnet på taggen
 • Datum
  Datumet då medlemmen har taggats

Båtar

Denna flik är endast tillgänglig ifall föreningen har Båtregistret aktiverat.

 • Fakturamottagare
  Visar ifall medlemmen är den ägare som skall motta fakturorna för båten i registret. Endast en ägare kan vara fakturamottagare för en båt.

Feedback