Medlemsutdrag

Varje medlems uppgifter kan exporteras till en sammanställning i PDF-format, för att stöda en medlems rättigheter att få veta vilka uppgifter om sig själv som är sparade i ett register.

Skapa utdrag för en medlem

Funktionen för att ta utdrag på en medlem finns i medlemsvyn. Sök fram medlemmen i fråga, välj medlemsraden och klicka på "Utdrag" uppe i den övre fliken.

I utdraget sammanställs alla uppgifter föreningen sparat om medlemmen.

Utdrag av medlemsuppgifterna till PDF

Här är ett exempel över hur utdraget ser ut. Den tar med alla uppgifter från medlemskortet förutom fältet Kommentar.

Ett exempel på PDF-utdrag av medlemsuppgifter

Feedback