Medlemsvyn

Medlemsvyn

Vyn för medlemmar är den sida som visas när du loggar in i Membra. Härifrån utgår all hantering av medlemsuppgifter.

Sidan är tom när du först kommer till den, förutom medlemsantalet som visas första gången medlemsvyn visas efter inloggning. Skriv in medlemmens namn och klicka på knappen "Sök" för att hämta medlemsuppgifter. Lämnas sökfältet tomt och du klickar på "Sök", hämtas samtliga medlemmar till vyn.

Vyn är uppdelad i olika delar. Till vänster är som normalt navigationen i Membra. Högst upp hittas menyknapparna, till höger informationslådor och i mitten visas resultatlistan av en sökning. Mellan menyn och resultatlistan finns sökfälten: enkel sök och avancerad sök. De flesta menyknappar aktiveras först då medlemmar har sökts fram och någon av medlemmarna i resultatlistan har markerats (raden klickats på och blivit mörkblå).

Informationslådorna till höger om resultatlistan är snabbflikar för intressant information om den valda medlemmen. Dessa är till för att få en snabb överblick om medlemmen och går att fälla ut och in med pilknapparna till höger om rubriken. Informationslådorna går inte att redigera utan är enbart till för att visa information. För att redigera en medlem är man tvungen att öppna medlemskortet endera genom att dubbelklicka på medlemmen eller genom att markera medlemmen och välja Ändra från menyn.

Feedback