Membras struktur

Membra har ett modernt användargränssnitt som fungerar likt nyare versioner av flera Microsoftprodukter, t.ex. Office och Dynamics NAV. Detta gör att Membra har ett utseende som påminner om många av Microsofts produkter vilket gör att många användare känner igen sig och har lätt att komma igång.

Användargränssnittet är uppdelat i följande delar:

  • Navigationen finns till vänster. Där väljer man vilken vy man vill jobba med i den valda modulen. Flera av alternativen i navigationen har en undermeny. De funktioner som inte är egna vyer visas som popup-fönster. Vilka funktioner som visas i huvudmenyn är beroende på vilka funktioner användaren har rättigheter till.
  • Högst upp i respektive vy finns en övre flik som fungerar som meny för den valda vyn. Alternativen här är tillgängliga eller avstängda beroende på vilka data som visas i vyn, om en rad i ett sökresultat är markerat eller inte osv.
Membras struktur

Vyer

Området där data visas kallas för en vy eller sida. Det finns ett antal olika vyer i Membra, t.ex. Medlemsvy, Faktureringsvy, Kundvy etc. De flesta vyer visar en lista med data, antingen direkt eller som ett sökresultat. Det kan också finnas detaljboxar till höger om tabellen och filtreringsfält ovanför.

Högst uppe till höger finns en knapp som visar den förening som du jobbar med just nu. Om du har rättigheter till flera föreningar kommer du att kunna byta mellan dessa genom att klicka på knappen och välja en annan förening (kan också vara förbund).

Välj förening

Uppe till höger finns tre alternativ: Föreningsval, Meddelande, och profilinställningar samt utloggningsknapp bakom bilden.

Användarens inställningar och utloggningsknapp

Övrigt



Det går att välja många rader i en lista genom att klicka en gång på den översta raden, hålla ner SHIFT tangenten och samtidigt klicka på den sista. Detta är behändigt då t.ex. många inlästa rader ska raderas från Referensbetalningar eller många fakturor skall väljas för påminnelser.

Feedback