Momssatser

Membra har stöd försäljning med moms. Det går även att blanda rader med och utan moms på en faktura.

Vyn för att underhålla momssatserna finns i undermenyn Inställningar.

I denna vy administreras de momssatser som används i Membra. Det måste finnas minst en momssats upplagd och det är 0 %, d.v.s. ingen moms. Den är färdigt upplagd när man tar Membra i bruk. Många föreningar har ingen momsplikt och då behöver man således inte röra inställningarna för momssatserna.

Det är viktigt att hålla detta register uppdaterat så att det dagliga arbetet i Membra fungerar.

Feedback