Mottagarmeddelanden

Mottagarmeddelanden laddar du ner från nätbanken eller bankprogrammet i XML-filformat. Gå sedan till Fakturering -> Mottagarmeddelanden för att läsa in denna fil.

Klicka på Välj fil och ladda upp filen från datorn, då får du mottagarmeddelanden i resultatlistan:

Inlästa mottagarmeddelanden

Alla som har status OK kan man bekräfta genom Registrera-knappen. Kolla för säkerhetsskull att namnet som kommit från banken stämmer någotlunda överens med namnet som är sparat i Membra för medlemmen eller kunden.

Fältet meddelande berättar om detta är en ny e-fakturaadress, eller om personen skickat en ändring eller borttagningsbegäran.

Ifall Membra inte kan matcha mottagarmeddelandet mot en faktura eller referensnummer i systemte kommer felmeddelandet Matchar inte att dyka upp i Statuskolumnen. Dessa behöver man då matcha för hand ifall man vill spara e-fakturaadressen. Välj raden i fråga och klicka på Koppla manuellt-knappen uppe i blåa menyn. Följande dialog öppnas:

Matcha ett mottagarmeddelande för hand

Sök här fram rätt medlem eller kund, välj den i listan och klicka på Välj-knappen.

Alla e-fakturaadresser går att granska från medlemkortets eller kundkortets Fakturering-flik, dit hamnar även alla mottagarmeddelanden som läses in.

Feedback