Periodbyte

En period i Membra motsvarar föreningens verksamhetsår. Membra använder perioden för att hålla reda på om en medlem skall få en faktura för medlemsavgift eller inte. Det är viktigt att man byter period korrekt så att Membra inte tappar bort sig. Periodbyte är en funktion som initieras av en användare, Membra gör det inte själv.

Gör så här:

Gå till Inställningar - Föreningsuppgifter och klicka på knappen Byt period, som finns uppe i övre fliken.

Byt period för föreningen

Observera att när man har bytt period går det inte att ångra sig och backa tillbaka. Periodbytesrutan kan se olika ut beroende på ifall föreningen har åldersbaserade medlemsavgifter eller inte.

Periodbyte

Beroende på om föreningen använder medlemsavgifter som styrs av medlemmarnas ålder eller inte kommer funktionen att göra olika saker.

Om man INTE använder åldersbaserade medlemsavgifter

I detta fall kommer endast årtalet för perioden att ökas med ett. Efter detta är föreningen klar att påbörja det nya verksamhetsåret och Membra kommer att föreslå den nya perioden när fakturor skapas.

När man är redo att genomföra periodbytet klickar man på knappen Spara. En bekräftelsedialog visas då där man har möjlighet att ångra sig.

Efter att periodbytet gjorts kommer fältet Period som finns i vyn Föreningsuppgifter att visa den nya perioden.

Om man använder åldersbaserade medlemsavgifter

I tillägg till att årtalet för perioden ökas med ett (se föregående stycke) kommer Membra att gå igenom alla medlemmar som är aktiva och kontrollera om någon skall flyttas till en annan medlemsavgift. Denna kontroll baseras på medlemmens ålder. Se artikeln om Medlemsavgifter för mer information.

Innan man genomför periodbytet kan man förhandsgranska resultatet genom att klicka på knappen Förhandsgranska byte. En lista med de medlemmar som kommer att få en annan medlemsavgift kommer då att visas. Denna funktion är således enbart intressant om man har åldersbaserade medlemsavgifter.

När man är redo att genomföra periodbytet klickar man på knappen Spara. En bekräftelsedialog visas då där man har möjlighet att ångra sig.

Efter att periodbytet gjorts kommer fältet Period som finns i vyn Föreningsuppgifter att visa den nya perioden.

Feedback