Postning av brev

Du kan skicka brev till en eller flera medlemmar via Membra. Du kan t.ex.skicka ett medlemsbrev till alla medlemmar, kursbrev till deltagare i en aktivitet eller mötesinbjudan för styrelsemedlemmar.

Funktionen för att Skicka brev hittar du brevid de andra alternativen för utskick: Skicka e-post och Skicka SMS.

Alternativ för utskick (Förstora bilden genom att klicka på den)

Skicka brev

Börja med att välja mottagare.

Funktionen Skicka brev är tillgänglig i följande vyer:

  • Medlemmar
  • Aktiviteter (Deltagare)
  • Sektioner (Deltagare)
  • Taggar (Taggade)
  • Rapportgeneratorn

Mottagarna är alltid de medlemmar som du har i deltagarlistan för en specifik aktivitet, sektion eller tagg. Ifall du väljer att skicka brev från grundvyn Medlemmar eller rapportgeneratorn, är det alltid de medlemmar som du har sökt fram och syns i sökresultaten som är mottagarna. Från alla dessa vyer öppnas följande dialog:

Skicka brev

Dialogen är uppdelad i fyra rubriker: Prislista, Mottagare, Brev, och Sändning.

Rubriken Prislista visar priset för utskick av brev i 1:a och 2:a klass, samt hur mycket varje ytterligare sida kostar.

Rubriken Mottagare visar vilka medlemmar som brevet kommer att skickas till, samt hur många mottagare det finns på varje språk. Kryssrutan Skicka till samtliga medlemmar lägger till samtliga aktiva medlemmar i föreningen till utskicket. Det går också att ta bort medlemmar från utskicket genom att trycka på det röda krysset till höger om namnen på listan. Tillika går det också att lägga till specifika mottagare i fältet Lägg till mottagare.

Rubriken Brev är var man lägger till själva brevet som ska skickas iväg. Det finns tre knappar för "Välj PDF", detta för att försäkra att medlemmarna får brevet på rätt språk. Brev på svenska skickas till samtliga mottagare som har svenska inställt som sitt språk i medlemskortet. Brev på finska skickas till alla som har finska på medlemskortet osv.
Ett brev kan ha max 10 sidor, och bör vara av formatet PDF (A4). Membra granskar att du bifogar en fil för varje språk som behövs för de medlemmar du har med i utskicket.

Rubriken Sändning är var man väljer vilket porto brevutskicket ska ha. Samtidigt kan man beräkna priset för utskicket genom att trycka på Hämta pris.

Du godkänner kostnaden då du väljer att skicka. Klockan 11:00 varje förmiddag åker postningar vidare till utskrift och sedan till posten för leverans. Breven är framme hos mottagarna enligt postens tidtabell och porto. Tilläggskostnaderna faktureras i samband med årsavgiften för Membra.

Då mottagarna är valda, brevet/breven uppladdade och sändningsalternativen är valda skickar du iväg breven från knappen Skicka i övre fliken. Då startar Membra ett bakgrundsjobb för att skicka breven. Du får ett meddelande när bakgrundsjobbet är färdigt och breven åkt iväg till postning.

Utskicksloggar

Du kan granska postningar i efterhand från utskicksloggarna.

Från Utskick -> Postningar ser man en lista över alla postningar. Det går även att radera ett utskick som inte ännu gått till utskrift, d.v.s. före klockan 12:00.

Feedback