Postnummer

Postnummer används i Membra för att underlätta registreringen av postadresser.

Vyn Postnummer finns i undermenyn Inställningar och används för att administrera information om postnummer som sparas i Membra. Dessa kan användas på de ställen man matar in postnummer, ort och ibland kommun. När användaren matar in postnumret kommer Membra att läsa in postort (och kommun) från registret så att användaren slipper registrera dessa. När Membra tas i bruk finns redan många av Finlands postnummer inlagda i registret.

Genom att hålla registret uppdaterat förenklas det dagliga arbetet med Membra.

Feedback