Produkter

Produktregistret i Membra är grunden till all fakturering och försäljning. För att skapa en faktura eller försäljning måste det finnas en produkt som utgör basen för redovisningen.

För att den automatiska konteringen skall fungera måste alla produkter som registreras i Membra ha ett redovisningskonto. Även medlemsavgifterna är kopplade till produkter och får på så sätt redovisningskonton. Det är således möjligt att ha olika redovisningskonton på olika medlemsavgifter.

Underhållet av produkter finns i undermenyn Försäljning.

Produktregistret

Lägg till produkt

Klicka på Lägg till för att skapa en ny produkt.

Lägg till en ny produkt

Dialogen för att lägga till en produkt innehåller följande fält:

 • Produktnummer
  Produktnumret identifierar produkten och används vid sökning av produkt t.ex. vid registrering av försäljning. Varje produkt måste ha ett unikt produktnummer och det gå inte att ändra i efterhand.
 • Beskrivning
  Beskrivningen är produktens namn. Visas ofta tillsammans med produktnumret för att enklare visa vilken produkt som avses.
 • Pris
  Priset är standardvärdet som visas när produkten används. Detta pris kan ändras för varje enskilt tillfälle, t.ex. vid registrering av en ny försäljning eller aktivitet.
 • Momskod
  Momskoden måste alltid anges. Eftersom de flesta föreningar är momsbefriade föreslås 0%.
 • Typ
  Beroende på vilka moduler som används kan det finns flera olika typer att välja på. De två som alltid finns är Försäljning och Medlemsavgift. Använd Försäljning till alla vanliga produkter.
  Försäljning
  Dessa produkter finns tillgängliga i försäljningsfunktionerna
  Medlemsavgift
  Dessa produkter finns tillgängliga i underhållet av medlemsavgifter
  Hamnplats
  Dessa produkter finns tillgängliga i underhållet av hamnplatser (kräver att man har modulen för hamnplatser)
 • Använd till betalning
  Produkter med denna markering kan användas vid skapande av fakturor
 • Redovisningskonto, del 1-3
  Det redovisningskonto som används för försäljningstransaktioner. Kan bestå av t.ex. bokföringskonto (från kontoplanen) och kostnadsställe.

Ändra en produkt

Dialogen för att ändra en produkt är den samma som för att lägga till en produkt. Den enda skillnaden är att man inte kan ändra produktnumret eller redovisningskoderna ifall produkten har använts.

Ta bort en produkt

Det går att ta bort en produkt som man registrerat under förutsättning att den inte använts.

Arkiverade produkter

En produkt som har använts för att skapa ekonomiska transaktioner kan inte tas bort från Membra. Om en produkt inte används längre kan man arkivera den så att den inte föreslås i listor osv. Välj produkten i listan och klicka på Arkivera produkt-knappen i övre fliken.

Markera kryssrutan Inkludera arkiverade produkter vid sökning för att se även de som är arkiverade.

Om man vill börja använda en arkiverad produkt igen kan man aktivera den igen genom Aktivera-knappen i övre fliken.

Feedback