Produkters priser och moms

Alla produkter som registreras i Membra måste ha ett pris. Priset kan vara negativt, noll eller positivt och ha två decimaler. Negativa priser anges med ett minustecken först.

Priset på en produkt kan i vissa fall ändras när produkten används. Ett exempel är försäljning, där produktens pris föreslås när man väljer en produkt. Priset kan då ändras för den aktuella försäljningsraden.

Alla priser i Membra anges inklusive moms. För den som är van med andra affärssystem kan detta kännas ovant, men eftersom en majoritet av föreningarna inte är momspliktiga, har det visat sig att det är enklast för användarna att ange priser inklusive moms. När en produkt med moms hanteras kommer Membra vid behov att beräkna momsbelopp och produktens pris exklusive moms.

Feedback