Rapport: Dagbok

Dagboksrapporten visar alla händelser för en viss tidsperiod sorterade antingen enligt bokföringsdatum eller verifikatnummer.

Rapporten hittar du i Rapportering -> Ekonomiska Rapporter -> Dagbok. För att skapa en rapport väljer du fliken för rapporten i fråga, ändrar på sökfilter vid behov, och trycker på Skapa (PDF) eller Excel i övre fliken.

Välj tidsperiod samt sortering enligt bokföringsdatum eller verifikatnummer.

Rapporten går att tas ut som PDF (stående eller liggande) och Excel.

Exempel på en PDF-version av dagboksrapporten

Feedback