Rapport: Fakturajournal

Rapporten Fakturajournal hittar man under Rapportering -> Ekonomiska rapporter i navigationen. Rapporten listar all fakturor som är skapade under den angivna tidsperioden. Samtidigt får man en sammanställning över vilka redovisningskonton fakturorna har gällt.

För att skapa en rapport väljer du fliken för rapporten i fråga, ändrar på sökfilter vid behov, och trycker på Skapa (PDF) eller Excel i övre fliken.

Skapa rapport över fakturor

Rapporten går att exportera till PDF eller Excel.

Fakturajournalen i PDF

I ovanstående exempel kan vi se att under juli månad har Ankeborgs intresseförening skapat fakturor för 146,60 euro varav 17,90 är krediterat. I summeringen kan vi se vilka redovisningskonton har använts för fakturorna och för vilka summor. Dessa konton tas från de som lagts upp för produkter och under inställningarna för redovisningen.

Feedback