Rapport: Förfallet per produkt

Rapporten Förfallet per produkt hittar man under Rapportering -> Ekonomiska rapporter i navigationen. Rapporten listar alla förfallna försäljningar per produkt inom den angivna tidsperioden.
För att skapa en rapport väljer du fliken för rapporten i fråga, ändrar på sökfilter vid behov, och trycker på Skapa (PDF) eller Excel i övre fliken.

Rapporten för förfallet per produkt

Det går att ta ut en rapport en specifik produkt eller en rapport över alla samtidigt. Samtidigt kan man även begränsa rapporten till obetalda fakturor eller alla.

Rapporten går att exportera till PDF eller Excel.

Förfallet per produkt i PDF

I ovanstående exempel kan vi se att under juli månad har Ankeborgs intresseförening förfallna fakturor för tre olika produkter. Vi ser deltotalen per produkt och även ett total över alla produkter. I denna rapport är både betalda och obetalda fakturor med.

Feedback