Rapport: Försäljning

Rapporten Försäljning hittar man under Rapportering -> Ekonomiska rapporter i navigationen. Rapporten listar alla försäljningar summerade per produkt inom den angivna tidsperioden. Alternativt kan rapporten även användas till att lista alla ofakturerade försäljningar som finns i Membra.
För att skapa en rapport väljer du fliken för rapporten i fråga, ändrar på sökfilter vid behov, och trycker på Skapa (PDF) eller Excel i övre fliken.

Rapport över försäljningar (klicka på bilden med musen för att förstora)

Rapporten går att exportera till PDF eller Excel.

Försäljningsrapporten i PDF

I exemplet ovan ser vi alla försäljningar oberoende betalningssätt som är gjorda för Ankeborgs intresseförening inom juli månad. De är summerade enligt produkter och längst ner är ett totalvärde uträknat.

Ofakturerade försäljningar

Med denna rapport får man även fram en lista över alla försäljningar som har typen Faktura men inte ännu har fakturerats. Dessa går att skapa då man gör en försäljning för en medlem eller kund och väljer Fakturera senare som faktureringssätt.

Samma resultat blir det också av försäljningsimporten, läs gärna mer i artikeln Import av försäljningar. För att öppna rapporten, lägg ett kryss i rutan Endast ofakturerade försäljningar, det behövs inte läggas något datum ifall alla ofakturerade försäljningar skall listas.

Rapport över ofakturerade försäljningar

Rapporten berättar vilka medlemmar eller kunder som har vilka försäljningar ofakturerade och vad totalsumman är.

Rapport över ofakturerade försäljningar i PDF

Feedback