Rapport: Hushåll

Hushållsrapporten ger en sammanställning över alla medlemmar som är ihopkopplade via hushåll. Denna rapport hittas från menyn Rapportering -> Övriga rapporter.

Denna rapport går också att få som PDF eller Excel. Rapporten kan vara nyttig då man behöver en överblick på alla som är hushållskopplade. Det går lätt att se ifall någon i hushållet har t.ex. flyttat till annan adress eller hushåll som inte längre skall finnas.

Hushållsrapporten i PDF

Feedback