Rapport: Huvudbok

Huvudboksrapporten visar alla händelser per konto för en viss tidperiod, samt summering per konto.

Rapporten hittar du i Rapportering -> Ekonomiska rapporter -> Huvudbok.

Välj tidsperiod och konton du vill rapportera. Ifall du vill ha en rapport på samtliga konton kan du lämna kontoval tomt, ange endast tidsperiod och sedan välj den rapportformat du vill ha.

Huvudbok rapporten går att tas ut som PDF (stående eller liggande) och Excel.


Här är ett exempel på hur Huvudbok rapporten som PDF i liggande format ser ut som

Rapport, huvudbok

Feedback