Rapport: Inbetalningsjournal

Rapporten Inbetalningsjournal hittar man under Rapportering i navigationen. Rapporten listar alla inbetalningar till föreningen under den period man anger. Samtidigt får man en sammanställning över vilka redovisningskonton inbetalningarna har gällt.

Rapport över inbetalningar

Det går att välja sorteringen enligt dokumentnummer eller datumordning. Alternativet Kontantprincipen är till för de föreningar som endast bokför enligt de intäkter de har haft. Rapporten går att exportera till PDF eller Excel.

Inbetalningsjournalen i PDF

I ovanstående exempel kan vi se att under juli månad har Ankeborgs intresseförening fått in 147 euro i inbetalningar. Från summeringen kan vi se att alla 147 euro har kommit in till bankkontot med redovisningskoden 1502. Fordringar, d.v.s. fakturor har betalts för 140 euro och 7 euro har betalts för mycket och sparats som innestående. OBS-kontot ligger på noll då alla referensbetalningar är godkända.

Från listan över vilka personer som betalt ser vi även ifall det gäller en manuell betalning (typ = Man) eller referensbetalning (tpy = Ref).

Feedback