Rapport: Saldolista

Rapporten Saldolista hittar man under Rapportering -> Ekonomiska rapporter i navigationen. Rapporten sammanställer alla medlemmar eller kunder som har skuld till föreningen enligt det datum man anger. Rapporten tar med andra ord endast betalningar som är gjorda före det angivna datumet i beaktande.

Saldolistan går att spara som PDF eller Excel

Ange det datum som behövs för rapporten och välj ifall endast förfallna fordringar skall tas med. Det angivna datumet tillämpas även på förfallna fakturor. Då man väljer att Visa detaljer kommer även rapporten att visa vilka fakturor som det obetalda saldot hänvisar till. Om man tar innestående i beaktande påverkar det saldot.

Rapporten går att tas ut som PDF (stående eller liggande) och Excel.

Här är ett exempel på hur saldolistan som PDF i stående format ser ut som:

Saldolista i stående PDF

Feedback