Rapport: Innestående

Rapporten Innestående hittar man på sidan Ekonomiska rapporter under Rapportering -> Ekonomiska rapporter i navigationen. Rapporten listar alla medlemmar och kunder som har ett innestående saldo registrerat i Membra. Innestående saldo kan sparas då personen har betalt för mycket och man vill spara det för att använda i ett senare skede.

Rapport över innestående

Ange det datum som rapporten skall gälla och i vilkent format den skall tas ut. Rapporten går att exportera till PDF eller Excel.

Rapporten för innestående som PDF

I rapporten ser man alla medlemmar och kunder som kommer att beröras ifall man skapar en ny faktura med Ta innestående i beaktande valt. Den summan som man ser i rapporten kommer att användas som en rabatt.

Feedback