Rapporter och statistik

Grundtanken med Membra har alltid varit att erbjuda en trygg och lättillgänglig miljö där föreningar kan samla viktig information och ha verktyg för att utnyttja denna information.

Första saken som gör detta möjligt är de mångsidiga möjligheterna att spara information. Den andra saken som är minst lika viktig är möjligheten att läsa av och tolka all information. Ett stort antal olika rapporteringsfunktioner stöder denna bit.

En stor del av informationen som hittas i Membras olika vyer kan exporteras till Excel (eller till PDF) med en knapp.

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporterna hittas i navigationen under Rapportering -> Ekonomiska rapporter. De går alla att tas ut som PDF (liggande eller stående) eller Excel.

 • Kontoändringar
  Använd denna då du behöver redovisningsrapporter till bokföringen. Läs gärna mer i artikeln Kontoändringar
 • Saldolista
  Listar alla öppna fordringar per ett visst datum, behövs oftast till bokslutet. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Saldolista
 • Huvudbok
  Listar alla händelser per konto för en viss tidperiod, samt summering per konto. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Huvudbok
 • Dagbok
  Listar alla händelser för en viss tidsperiod sorterade antingen enligt bokföringsdatum eller verifikatnummer. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Dagbok
 • Innestående
  Ifall medlemmar eller kunder har betalt för mycket och detta har sparats som innestående får man enkelt reda på det genom denna rapport. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Innestående
 • Jämna födelsedagar
  Om föreningen uppvaktar sina medlemmar som fyller jämna år är denna rapport till stor nytta. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Jämna födelsedagar
 • Hushåll
  En lista över alla hushåll som är kopplade, detta hjälper att hitta möjliga felaktigheter. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Hushåll
 • Inbetalningsjournal
  Alla betalningar som har registrerats under angiven tidsperiod. Läs mer i artikeln Rapport: Inbetalningsjournal
 • Fakturajournal
  En sammanställning över alla fakturor som är skapta under angiven tidsperiod. Läs mer i artikeln Rapport: Fakturajournal
 • Förfallet per produkt
  Går att lista per produkt eller alla produkter i samma, denna rapport går även att ändra till att lista endast obetalda förfallna. Läs gärna mer i artikeln Rapport: Förfallet per produkt
 • Försäljning
  All försäljning som skett under angiven tidsperiod. Läs mer i artikeln Rapport: Försäljning
 • Ej fakturerade medlemmar
  Vilka medlemmar som inte blivit fakturerade för medlemsavgiften för angivet år. Läs gärna mer i artikeln Hur vet jag att alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften i år?
 • Fakturerade medlemsavgifter
  Sammanställning över de medlemsavgifter som är fakturerade för angiven tidsperiod. Läs mer i artikeln Rapport: Fakturerade medlemsavgifter

När använda rapportgeneratorn

Rapportgeneratorn är ett kraftigt verktyg då det behövs listor, statistik eller adressetiketter. Det går att göra sökningar från medlemsuppgifter, sektioner, taggar, aktiviteter, båtar och kunder.

Från Rapportgeneratorn får man även fram de medlemmar som inte längre är aktiva, d.v.s. de som har status Ansökt, Avliden eller Inaktiv.

Statistik i grafer

Då man går till Inställningar -> Föreningsuppgifter finns det två diagram över föreningsstatistik - åldersfördelning och medlemsavgifter. Dessa kan man skriva ut till papper med Exportera till PDF-knappen.

Åldersfördelning ger ett stapeldiagram över ålderskurvan inom föreningen samt uträknad medelålder. Föreningens äldsta och yngsta medlemmens ålder berättas också.

Statistik: åldersfördelning i föreningen

Medlemsavgifter ger ett pajdiagram där medlemskategorierna i förhållande till varandra visas. Det listas även totalt antal medlemmar per medlemsavgift.

Statistik: medlemsavgifternas andel

Feedback