Redovisning

För varje ekonomisk transaktion som Membra skapar genereras det även redovisningstransaktioner. Dessa kan sedan tas ut i rapportform och registreras i det bokföringssystem som används för föreningen. All kontering (val av redovisningskonton till transaktioner) sker automatiskt så användaren behöver inte ha kunskaper i redovisning för att kunna använda ens de mest avancerade funktionerna i Membra.

Det finns flera färdiga rapporter som hjälper den redovisningsansvarige att stämma av redovisningen mot bankkonton och så vidare.

Inställningar

Under Inställningar -> Redovisning kan man lägga upp vilka redovisningskoder som skall användas inom Membra för redovisningen.

Man kan använda sig av samma bokföringskonton som finns bestämda i föreningens kontoplan, eller sedan andra koder eller termer. Huvudsaken är att bokföraren förstår vad det står för. Följande Redovisningskonton måste ha någon form av redovisningkod ifylld:

  • Fordringar
  • Skulder
  • Erhållna förskott
  • Gåvor (överbetalning)
  • Rabatter (underbetalning)
  • Kassa (kontantbetalning)
  • Bankkortbetalning
  • Kreditkortbetalning
  • Kuponger

Feedback