Redovisningsjournal

Redovisningsjournalen visar alla transaktioner och all redovisning som är sparad i Membra.

Redovisningsjournalen

Sök i journalen

Det går att söka i journalen på basis av följande kriterier:

 • Bekräftade/obekräftade rader
 • Datum (från och till)
 • Medlemsnummer
 • Kundnummer
 • Fakturanummer
 • Produktnummer
 • Belopp
 • Redovisningskonto (del 1, del 2 eller del 3)
 • Endast journalrader genererade från direktförsäljningen

Sökresultatet visas i följande kolumner:

 • Verifikatnummer
 • Datum
 • Text
 • Summa
 • Redovisningskonto
 • Debet
 • Kredit
 • Medlemsnummer
 • Kundnummer
 • Fakturanummer
 • Produktnummer

Lägg till journal rad manuellt

Alla rader som användaren själv lägger in i redovisningsjournalen får status obekräftade automatiskt. Endast obekräftade rader går att ta bort från journalen.

Fälten Datum, Text och Red.konto är obligatoriska fält.

Lägg till rad i redovisningsjournalen
 • Datum
  Vilket datum transaktionen har skett
 • Text
  Beskrivande text till redovisningsjournalen vad som har hänt
 • Red.konto
 • Motkonto
 • Belopp
  Summan i fråga
 • Medlemsnr
  Om det är fråga om en medlem, fyll i medlemsnumret
 • Kundnr
  Om det är fråga om en kund, fyll i kundnumret

Feedback