Registerbeskrivning

Agera öppet - gör en registerbeskrivning. Den registeransvariga skall göra en registerbeskrivning över alla sina personregister, såsom beskrivs i PuppL 10§. Registerbeskrivningen skall hållas allmänt tillgänglig. Man kan till exempel sätta den på organisationens hemsida.

Av registerbeskrivningen skall framgå:

  • registerhållarens namn och kontaktuppgifter
  • ändamålet med registret
  • beskrivning av innehållet
  • uppgift över vart uppgifterna regelmässigt överlåts
  • principerna för hur registret skyddas

Råd och information i frågor gällande personregisterlagen får man av dataombudsmannen. Efter det medlemsregistret inte längre behövs bör det förstöras eller förflyttas till en arkivmyndighet.

Färdiga modellblanketter för registerbeskrivningen fås från dataombudsmannens byrå, länk.

Över alla föreningens personregister (både manuella och på adb) bör göras en registerbeskrivning. Registerbeskrivningen kan även användas till då man informerar nya medlemmar om medlemsregistret och hur det används.

En förening har som regel inte anmälningsplikt till dataombudsmannen enligt PuppL 36 §.

FöreningsresursenMaterialet till artikeln är delvis hämtat från Föreningsresursen.

Feedback