Sektioner

Sektioner används för att dela in medlemmar som kan ha olika roller i grupper. Varje sektion kan ha olika roller som man själv definierar.

Vyn Sektioner finns i undermenyn Medlemmar.

Sektioner

Förutom roller har medlemskap i sektioner start- och slutdatum. Tidigare medlemskap i sektioner sparas så man får en historik över vem som tidigare varit med i en sektion. Man kan även sätta slutdatum i framtiden. Membra kommer då att inaktivera medlemskapet i sektionen när slutdatumet nås.

Roller

För varje sektion går det att definiera egna roller. Detta görs via knappen Roller i den övre fliken då den aktuella sektionen är vald.

Sektionsroller för styrelsen

Endast en roll kan sättas som standardroll, detta betyder att den föreslås automatiskt då en ny medlem skall läggas till i sektionen.

Det är också möjligt att rangordna roller. Detta kan utnyttjas ifall meritlistor eller en sektionssammanfattning skall skrivas ut från systemet.

Rangordna roller

Funktionen för att rangordna roller finns i den övre fliken i sektionsvyn. För att rangordna rollerna sinsemellan trycker och drar man en roll med musen för att flytta ordningen.

Deltagare

Vyn för deltagare finns upp i den övre fliken i sektionsvyn. I denna vy listas alla medlemmar i en vald sektion. Det går att visa alla som just nu är med i en sektion och med alternativet Visa inaktiva deltagare visas även de medlemmar som tidigare har varit med i sektionen.

Från denna vy går det att lägga till eller avsluta sektionsmedlemskap och exportera alla deltagare till en Excel fil. Behöver man kontakta medlemmarna i sektionen finns det snabblänkar till att skicka e-post samt SMS uppe i övre fliken.

Sektionens medlemmar

Från medlemskortet kan man ändra detaljer såsom roll, startdatum och slutdatum. För detta ändamål finns en knapp Ändra medlem i den övre fliken.

Med hjälp av kryssrutan Visa inaktiva deltagare ovanför deltagarlistan kan man välja om man endast vill se de som är aktiva eller även de inaktiva deltagarna. Med knappen Avsluta blir en sektionsmedlem inaktiv och får dagens datum som slutdatum. Detta går som sagt att ändra på via medlemskortet.

Lägga till deltagare

Deltagare läggs till klicka på knappen Lägg till i vyn med deltagare. I fönstret som öppnas, kan man söka fram den eller de medlemmar som skall läggas till. Alla medlemmar som läggs till i den nedre rutan Valda medlemmar kommer att få samma startdatum och roll. Detta sätt rekommenderas om det är flera som skall läggas till på samma gång.

Om en medlem skall läggas till går det lika snabbt att göra det direkt på medlemskortet. Från fliken Sektioner väljer man Lägg till och väljer rätt sektion från listan. Sedan kan man ändra på startdatumet och rollen.

Medlemskortets femte flik, alla sektioner medlemmen är och har varit med i

Feedback