Skapa enskild medlemsavgiftsfaktura

Från sidan Fakturering -> Fakturor går det enkelt att skapa fakturor för alla medlemsavgifter på en gång. Ibland kommer det dock situationer då man behöver skapa en medlemsavgiftsfaktura för endast en eller några medlemmar åt gången.

Börja med att söka fram medlemmen i fråga från sidan Medlemmar. Välj den medlemmen så att raden blir blå och klicka på knappen Fakturera i övre fliken. Ifall medlemmen redan har fått denna periods medlemsavgift och det inte finns något annat att fakturera kommer Membra att meddela om detta. I övriga fall öppnas följande ruta:

Skapa en enskild medlemsfaktura

Ifall man vill inkludera andra avgifter än medlemsavgiften på denna faktura väljer man olika alternativ i urvalet. Kryssar man för Aktiviteter kommer fakturan att inkludera alla aktiviteter som medlemmen är med i och det inte ännu har fakturerats för. Kryssar man för Försäljningar kommer fakturan att inkludera alla försäljningar som är gjorda för medlemmen där betalningssättet är valt till faktura, men de inte ännu har fakturerats.

Fakturadatum och förfallodatum anges samt möjligtvis en fakturatext.

Från Förhandsgranska kan man se vilken summa fakturan kommer att få.

Då allt är klart är det bara att klicka på Skapa fakturor och då Membra meddelar att fakturan är klar kan man enkelt se den genom att öppna medlemmens Händelser-kort. Där kan man titta på fakturan eller skriva ut den till PDF.

Vill man skicka fakturan per post, e-post eller som e-faktura skall man gå till Fakturering -> Fakturor. Sök där fram endast denna faktura (t.ex. med fakturanumret) och välj Skicka och skriv ut Välj sedan det utskickssätt som önskas och följ instruktionerna.

Feedback