Skapa medlemsavgiftsfakturor

För varje period går det att skapa en medlemsavgiftsfaktura per aktiv medlem. Medlemsavgiftens summa kommer från den medlemsavgift som medlemmen har blivit tilldelad (kan ses från medlemskortets första flik, fältet Medlemsavgift). Summorna uppdateras från Inställningar -> Medlemsavgifter, se artikel Medlemsavgifter.

Under Inställningar och Föreningsuppgifter kan man se vilken period föreningen har för tillfället. På samma sida finns funktionen för att byta period, se artikeln Periodbyte för närmare detaljer.

Från rapporten Ej fakturerade medlemmar får man en lista över de medlemmar som inte fått en medlemsavgift fakturerad för respektive period. Denna rapport är ett bra stöd och dubbelkontroll av att ingen i misstag blir utan faktura. Se artikeln Hur vet jag att alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften i år?.

Skapa fakturorna

Gå till Fakturering och sidan Fakturor, välj knappen Skapa från övre fliken.

Skapa medlemsfakturor för alla aktiva medlemmar

I detta skede kan man välja att skapa enbart medlemsavgifter eller göra samlingsfakturor över t.ex. aktiviteter, försäljningar eller möjliga hamnplatser eller träningsavgifter.

  • Medlemsavgifter: Membra skapar en faktura för varje aktiv medlem som inte ännu har fått en medlemsfaktura för innestående period eller den periodens medlemsfaktura är krediterad.
  • Inkludera medlemsavgifter = 0: betyder att även medlemmar som normalt inte betalar en medlemsavgift (till exempel hedersmedlemmar), även kommer att få en faktura på 0 euro.
  • Aktiviteter: varje medlem som är med i en icke-arkiverad aktivitet faktureras för den summan
  • Försäljningar: varje medlem som har en öppen försäljning, d.v.s. en försäljning med betalningssätt faktura men som inte har fakturerats.
  • Hamnplatser: varje medlem som har en öppen hamnplatsbokning.
  • Inkludera innestående belopp: ifall en medlem tidigare har betalt för mycket och differensen sparats som innestående ger detta alternativ möjlighet att ta den summan i beaktande för respektive medlem. Innestående läggs till som en rabattrad och summan dras av från fakturans slutsumma.

Granska att perioden är korrekt och välj lämpliga faktura- och förfallodatum. Fakturatexten är en text som läggs till alla fakturor skapas med denna körning.

Från knappen Förhandsgranska kan man se hur många fakturor och till vilken summa det kommer att skapas.

Då urvalet och fakturainformationen är korrekt angivet klickar man på Skapa. Ifall det är många fakturor görs detta som ett bakgrundsjobb och ett meddelande säger till när fakturorna är klara.

För att se fakturorna som är klara ange t.ex. fakturadatumet på sidan Fakturor och klicka på Sök. Det går också att ange fakturanummerserier t.ex. 10400 - 10500 i fältet Fakturanr.

Läs gärna artikeln Skicka fakturor över vilka sätt man kan skicka fakturor från Membra.

Feedback