Skriva ut en medlem

Då en person inte längre önskar vara medlem i föreningen finns det två alternativ för att hantera detta i Membra.

På sidan Medlemmar, börja med att söka fram medlemmen som skall skrivas ut.

Man kan helt enkelt radera medlemmen från Membra genom Ta bort-knappen. Detta rekommenderas då det i misstag har skapats dubletter av en medlem. Det går inte att radera en medlem ifall den har fakturor kopplade till sig.

Ett lämpligare alternativ kan då vara att ändra status för medlemmen till Inaktiv eller Avliden på medlemskortet. Då går det inte längre att ändra på uppgifter, skicka e-post/SMS eller fakturera medlemmen, men informationen hålls kvar som historia och statistik. Inaktiva eller avlidna medlemmar räknas inte heller till medlemsantalet för årsavgiften.

Öppna personens medlemskort för att ändra fältet Status till Inaktiv eller Avliden och klicka på Spara och stäng. För att kunna skriva ut en medlem förutsätts att inga skulder, hushållskopplingar eller andra kopplingar (båtar, resurser) existerar för medlemmen. Dagens datum sparas som utskrivningsdag.

Från Rapportgeneratorn kan man ta ut listor över utskrivna eller avlidna medlemmar i senare skede. Detta kan vara bra att ha till årsboken eller årsmötet som statistik.

Feedback