Taggar för båtar

Båtar har sina egna taggar på samma sätt som medlemmar och kunder har sina. Taggar är ett perfekt verktyg för att profilera båtar och ordna in dem i grupper. Från denna punkt i navigationen kan man lägga till nya taggar, redigera existerande och radera gamla.

Båttaggar

Det går lätt från detta ställe också att redigera vilka båtar som skall vara med i de olika taggarna. Genom att välja "Taggade"-knappen då man har rätt tagg vald kan man se en lista över de båtar som redan är inlagda. Här kan man radera och lägga till båtar till taggen samt exportera en lista över båtarna till Excel. En snabbknapp för att redigera själva båtens uppgifter finns också i menyn.

Feedback