Taggar för medlemmar

Taggar används för att koppla ihop egenskaper med medlemmar. De kan utnyttjas till e-postlistor, prenumerationer, intressegrupper, anmälningar m.m. Fantasin är begränsningen, eftersom en tagg kan heta vad som helst och det går att lägga in hur många medlemmar man vill i en tagg.

Det går att hantera medlemstaggar på två ställen i Membra. På medlemskortet kan man se, lägga till och radera taggar för enskilda medlemmar. I Taggar vyn i menyn kan man skapa, ändra och radera taggar.

Medlemstaggar, här kan man lägga till nya taggar

Från denna vy får man även fram alla medlemmar i en viss tag. Välj taggen och klicka på Taggade.

Medlemstaggar, alla medlemmar i en tagg

På denna sida kan man lägga till nya medlemmar till taggen, klicka då på Lägg till. Det går enkelt att lägga till många medlemmar på en gång. Det går att exportera medlemslistan över de taggade till Excel-fil. Dessutom finns den snabbknappar för att kontakta gruppen av medlemmar i övre fliken genom e-post eller SMS.

Från knappen Ändra medlem öppnas den valda personens medlemskort. På fliken Taggar går det också att ändra på vilka taggar medlemmen är med i.

Medlemskortets sjunde flik, alla taggar medlemmen är med i

Feedback