Termer i Membra

Aktivitet

En Aktivitet är en grupp av medlemmar som kan faktureras för samma produkt. Aktiviteter går att användas till kurser, tävlingar, evenemang, fester, gruppfakturering och mycket mer. Deltagare i en aktivitet kan ha olika priser.

I artikeln Aktiviteter kan du läsa mer om aktiviteter.

Avvikande betalning

Om summan på en betalning inte är samma som det obetalda beloppet (fordran) på fakturan är det en avvikande betalning.

Avvikande betalningar kan registreras både via referensbetalningar och manuella betalningar. Dessa måste hanteras av användaren eftersom man måste instruera Membra hur det avvikande beloppet skall registreras. Det kan finnas flera orsaker till att beloppet avviker:

  • betalaren har betalat fel belopp (medvetet eller i misstag)
  • betalaren har betalat en viss del av fakturan
  • en påminnelseavgift har betalats tillsammans med fakturabeloppet
  • betalaren har betalat samma faktura två gånger

Betalningstolerans

Betalningstolerans används för att tillåta en avvikelse vid kontrollen om betalningens summa stämmer med det belopp som är obetalt på den faktura som betalningen gäller. Detta har med Referensbetalningar att göra.

Kund

En Kund liknar en medlem då den kan faktureras och grupperas. En Kund kan inte vara med i en aktivitet, sektion, utmärkelse eller äga en båt. Det finns egna taggar för kunder som går att utnyttjas för gruppering. Läs mera om Kundregistret.

Medlem

En Medlem är en medlem i föreningen. En Medlem kan vara en person eller en organisation, så det går bra att hålla ett register över företag, föreningar eller andra organisationer.

Medlemsavgift

Föreningar har ofta olika kategorier av medlemmar och vilken summa de betalar i medlemsavgift. Dessa medlemskategorier kallas medlemsavgifter i Membra. Det går att ha både åldersbaserade eller avgiftsfria medlemsavgifter och mera information hittas i artikeln Medlemsavgifter.

Period

En period i Membra sammanfaller med föreningens verksamhetsår. Läs om hur man gör Periodbyte.

Redovisningskonto

En tredelad kod som läggs upp för varje produkt och varje inställningar som har med redovisningen att göra. Inom föreningen kan man själv avgöra hur många delar av koden som skall användas.

Exempel:

  • Red. konto 1 kan stå för ekonomisk enhet
  • Red. konto 2 kan stå för bokföringskonto (från föreningens kontoplan)
  • Red. konto 3 kan stå för kostnadsställe

Koden kan bestå av siffror eller bokstäver och föreningen kan själv avgöra hur den utnyttjas. Förslagsvis använder man samma termer som finns i kontoplanen.

Sektion

En Sektion är en gruppering av medlemmar där det går att lägga upp interna roller i de olika sektionerna. Varje sektion kan ha ett obegränsat antal roller och de är fria att namnge och rangordna själv. På detta sätt går det lätt att hålla reda på vem som är t.ex. ordförande, sekreterare eller medlem i en sektion. Ett sektionsmedlemskap har ett start- och slutdatum. Läs mer om Sektioner.

Tagg

Taggarna finns tillgängliga för medlemmar, båtar samt kunder. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder tagg: kod för uppmärkning av data. En tagg är ett sätt att i Membra fritt gruppera och identifiera medlemmar, båtar eller kunder. Kan användas till intressegrupper, postningslistor eller profilering. Läs mer om Taggar för medlemmar, Taggar för kunder eller Taggar för båtar.

Feedback